Välkommen

till din handlare i Ammarnäs

Du beställer, vi levererar!

  Aktuella erbjudanden  
  Öppettider  Vi på Ammarnäs livs har fått projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att investerat i ett nytt kassasystem, detta för att kunna öka servicen och minska driftstörningarna i butiken. Det är Länsstyrelsen i Västerbotten som har beslutat om projektstödet.
BåthOlsen Ver:1.1.07 2022-12-30 10:20